Prawo cywilne

 • Sprawy o odszkodowanie m.in.:
  • za szkody komunikacyjne
  • za błędy w sztuce medycznej
 • Sprawy o zapłatę
 • Postępowania egzekucyjne
 • Prawo własności (w tym zasiedzenie)
 • Upadłość konsumencka

Prawo turystyczne

 • Zmarnowany urlop
 • Opóźniony lot
 • Zagubiony bagaż
 • Niedozwolone klauzule umowne

Umowy

 • Sporządzanie
 • Analiza
 • Spory wynikające z zawartych umów

Prawo rodzinne

 • Rozwód
 • Separacja
 • Alimenty
 • Rozdzielność majątkowa małżeńska
 • Podział  majątku wspólnego byłych małżonków
 • Władza rodzicielska
 • Kontakty z dzieckiem

Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku (w tym ważność testamentu)
 • Zachowek
 • Dział spadku

Ubezpieczenia społeczne

 • Emerytury
 • Renty
 • Zasiłki chorobowe
 • Świadczenia rehabilitacyjne
 • Zasiłki macierzyńskie
 • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym

Prawo pracy

 • Prawa pracownika
 • Rozwiązanie stosunku pracy i przywrócenie do pracy
 • Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę
 • Sprostowanie świadectwa pracy
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Wynagrodzenie (w tym za pracę w godzinach nadliczbowych)
 • Mobbing i dyskryminacja
 • Wypadki przy pracy

Prawo administracyjne

 • Skargi i odwołania od decyzji organów administracji;
 • Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Prawo gospodarcze i handlowe

 • Obsługa podmiotów gospodarczych
 • Tworzenie i likwidacja spółek
 • Umowy, statuty, regulaminy, protokoły, uchwały
 • Wnioski do KRS

KANCELARIA WSPÓŁPRACUJE Z KANCELARIĄ RADCY PRAWNEGO AGATA CHUDZIAK – GÓRAL: www.achg.pl